Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Корупцията в 100 отговора
 
.

Пълен текст в PDF (700 kb)


На 23 октомври 2000 г. в Пловдив Фондация "Гражданска връзка" и Съюзът на българските журналисти съвместно организираха семинара "Разследващата журналистика срещу корупцията: новото българско и европейско законодателство" в рамките на антикорупционните проекти на Коалиция 2000.

В проявата взеха участие представители от неправителствени организации, журналисти, независими експерти и частни лица. Ева Кьосева, юрисконсулт на Съюза на българските журналисти, запозна участниците с клаузи от Закона за достъпа до обществена информация, които създават новата правна уредба за работата на журналистите. На участниците бяха раздадени "Практически съвети за начинаещи журналисти", в които се съдържат конкретни указания за минимизиране на риска от съдебни искове във връзка с журналистически публикации и предавания. Георги Бояджиев, адвокат на свободна практика, представи новото издание на Фондация "Гражданска връзка"/Коалиция 2000 - справочника "Корупцията в 100 отговора".

Първият наръчник, посветен на най-често задаваните въпроси за корупцията и антикорупцията. Стоте отговора на тези въпроси са представени в пет раздела:

  • Дефиниции;
  • Темида срещу корупцията;
  • Корупцията в широкия контекст,
  • Корупцията в България;
  • Антикорупция

Каква е правната дефиниция за понятието корупция, може ли подкупващият да избегне наказанието, каква е цената на глобалната корупция, кой се бори със световната корупция и др., са само някои от въпросите, на които се дава отговор в справочника.

Справочникът е публикуван от Фондация "Гражданска връзка", която е партньор на Коалиция 2000, с финансовата подкрепа на USAID. Автори са: Георги Бояджиев от Специализираната следствена служба, Емил Ценков, старши научен сътрудник към Центъра за изследване на демокрацията и Красимир Добрев, журналист от в. "Сега."

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ