Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Публично обсъждане на Законопроекта за мерките срещу финансирането на тероризма
 
На 14 май 2002 г. Центърът за изследване на демокрацията беше домакин на публично обсъждане на законопроекта за мерките срещу финансирането на тероризма, разработен от работна група към Министерството на правосъдието и Министерството на вътрешните работи. На обсъждането, организирано съвместно от Центъра за изследване на демокрацията и Атлантическия клуб в България, присъстваха представители на законодателната и изпълнителната власт, магистрати, експерти, представители на банкови и финансови институции, на чуждестранни дипломатически представителства, на чуждестранни и международни организации, на неправителствени организации и медии.

Обсъждането беше открито от д-р Мария Йорданова, директор на Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията, и проф. Любомир Иванов, председател на управителния съвет на Атлантическия клуб. Законопроектът за мерките срещу финансирането на тероризма беше представен от министъра на вътрешните работи проф. Георги Петканов и заместник-министъра на правосъдието Миглена Тачева.

В последвалата дискусия своите мнения и препоръки по отношение на подготвения законопроект представиха Йън Сутар, посланик на Великобритания в България, Владислав Славов, председател на Върховния административен съд, Бойко Коцев, заместник-министър на вътрешните работи, д-р Васил Киров, директор на Агенция "Бюро за финансово разузнаване", Олег Недялков, главен изпълнителен директор на ТБ "България Инвест", Свилен Мечев, ръководител на звено за борба срещу изпирането на пари, Общинска банка, и др.

Представяне на Законопроекта за мерките срещу финансирането на тероризма - проф. Георги Петканов, министър на вътрешните работи (PDF 134 kb)
Представяне на Законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс - Миглена Тачева, заместник-министър на правосъдието (PDF 96,1 kb)
Обобщение на направените предложения (PDF 106 kb)
Законопроект за мерките срещу финансирането на тероризма (PDF 95,8 kb)
Коментар на законопроекта от Министерството на финансите и Министерството на правосъдието на САЩ (PDF 185 kb)
Препоръки на FATF относно финансирането на тероризма (PDF 95,4 kb)
Насоки по специалните препоръки във връзка с финансирането на тероризма и въпросник за самооценка (PDF 174 kb)
Медийно отразяване
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ