Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Равнопоставеност на половете и институцията Омбудсман
 
Пълен текст в PDF (0,98 Mb)

Наръчникът "Равнопоставеност на половете и институцията Омбудсман" представя механизмите за защита на правата на жените и институцията омбудсман в България и Европа, дава осъвременен преглед на общото и специфичното в опита на отделните европейски страни. В наръчника е представена полезна информация за женските мрежи и центрове в България, полезни Интернет страници и международни събития в областта на защита на правата на жените.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ