Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Програма за развитие на съдебната реформа в България
 
Пълен текст в PDF (149 kb)

Програмата за развитие на съдебната реформа в България е разработена от водещи български юристи в рамките на Инициативата за развитие на съдебната реформа, която обединява усилията на държавни институции, представители на влиятелни неправителствени организации и експерти за подпомагане и успешно по-нататъшно развитие на съдебната реформа в България.

Първият вариант на Програмата беше обсъждан на Работна среща през юли 1999 г. от представители на заинтересованите организации и институции. Този документ бе представен на държавни институции, неправителствени организации, професионални сдружения, медии, експерти и граждани за мнение и конкретни предложения за промени.

Представената Програма е съобразена с направените бележки и предложения и е актуализирана към май 2000 година.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ