Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Дискусия: Постижения и предизвикателства при контрола върху износа на оръжие и борба с разпространението на оръжие
 

На 14 май 2003 г. в хотел “Шератон” се проведе кръгла маса, на която беше обсъден прогресът на страната за засилване на контрола върху износа на оръжие и приемането на национална Програма за действие, в която ще бъдат включени допълнителни мерки за ефективно прилагане на контрола върху износа и разпространението на малки оръжия. В дискусията участваха представители на министерствата на икономиката, отбраната, вътрешните и външните работи, както и експерти от Агенция “Митници” и НС “Гранична полиция”. Представители на Британското външно министерство, Британския департамент за международно развитие и Агенцията за митниците и акцизите във Великобритания също взеха участие в кръглата маса.

В първата сесия бяха обсъдени резултатите от националното изследване, проведено от Работната група за оценка на експортния контрол на малки оръжия към Центъра за изследване на демокрацията. Във втората сесия бяха разгледани елементите на Програмата за действие. Участниците в семинара обсъдиха изработването на консултативен документ по прилагане на Програмата за действие, в който ще сбъдат включени националните и международните ангажименти на България и предложенията, направени по време на кръглата маса.

Работата на експертната група към Центъра за изследване на демокрацията за оценка на експортния контрол на малки оръжия беше представена от проф. Тилчо Иванов, преподавател в Департамента за национална и регионална сигурност в Университета за национално и световно стопанство и Бойко Тодоров, програмен директор на ЦИД.

Семинарът беше организиран от Сейфъруърлд, Великобритания и Атлантическия клуб в България в сътрудничество с Министерството на външните работи на България и Британското външно министерство.

Програма на семинара
Медиите за семинара
Оценка на експортния режим на малки оръжия
Кръгла маса за експортния режим на малки оръжия– 28 март, 2003


 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ