Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Граждански защитник и местни граждански посредници: концепция и законопроект
 
В изданието Граждански защитник и местни граждански посредници: концепция и законопроект са представени концепция и предложение за законопроект за въвеждане на институцията граждански защитник и местни граждански посредници в България. Те са резултат от продължителна проучвателна работа на Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията, извършена в периода 1998-2002 г. и в най-голяма степен отразяват мненията и препоръките, отправени при многобройните публични обсъждания, срещи и консултации с български и чуждестранни експерти, политици, представители на държавни институции и неправителствени организации.

Вижте текста на брошурата в PDF формат
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ