ЦИД >> Програма Сигурност

   
 

Програма Сигурност

От 2001 г. насам, новаторските криминологични изследвания, провеждани в рамките на програмата допринасят за дебата по създаването на национална политика за борба с организираната престъпност. Освен в тях, експертите участват и в различни изследователски проекти и мрежи по въпросите на престъпността и сигурността. Основна част от тези проекти се възлагат или подпомагат от Европейската комисия, по-конкретно  - Главна Дирекция „Вътрешни работи” и са от голямо значение, не само поради техния обхват (обикновенно изследванията обхаващат 27-те държави членки на ЕС), но и поради факта, че са важен елемент от общоевропейския цикъл на политики за противодействие на организираната престъпност. В допълнение, Програма Сигурност си сътрудничи и с другите програми на Центъра при изготвянето на междудисциплинарни анализи по проблеми на миграцията, корупцията, сивата икономика, наказателното право и човешките права.

 

Събития

всички събития

Подпомагане интеграцията на получили международна закрила лица чрез разработване и прилагане на обучения за прием и интеграция
Kризата в Сирия създаде безпрецедентен приток на бежанци на европейския континент, поставяйки системите за прием и интеграция на всики страни-членки под напрежение. В този контекст е особено важно да се предложат и приложат практически действия в отговор на съществуващите празноти в системите за прием и интеграция на мигранти и бежанци в страните-членки на ЕС. още »
 
Трафик на хора и каналджийство – новите предизвикателства
Подобно на други държави членки на ЕС, българската икономика и общество в голяма степен спечелиха от революцията в областта на информационните и съобщителни технологии и високата скорост на Интернет в страната. Бързото развитие на информационните технологии и широката употреба на Интернет в ежедневието обаче са неизбежно свързани с някои значителни рискове за сигурността и нарастващ потенциал за определени престъпления. още »
 
Рискове от радикализация и екстремизъм в България: към по-ефективни инструменти за извършване на диагностика и оценка
Новите рискове от ислямистка и крайнодясна радикализация наложиха прилагането на политики, чиито резултати тепърва ще се оценяват. Изграждането на капацитет за идентифициране на ранните признаци и процеси на радикализация и за проследяване на екстремистката дейност е особено важно, тъй като радикализацията, която може да доведе до насилие, подлежи повече на превенция, отколкото на репресия. още »
 

Публикации

всички публикации


Антикорупция: прилагане и оценка на антикорупционни мерки и политики (МАКПИ)

Мониторинг на рисковете от радикализация

Ситуационна оценка на тенденциите в екстремизма

CSD Policy Brief 68: Мониторинг на радикализацията и екстремизма


   Програма Сигурност

   ТЕМИ
      Инициативи и партньорства
 
 
pornload.cc