Д-р Огнян Шентов

Председател на Управителния съвет на Центъра за изследване на демокрацията 

Пишете на д-р Огнян Шентов на адрес: ognian.shentov(at)online(dot)bg

Образование

Доктор по философия, Българска академия на науките; магистър по международни отношения, Висш икономически институт, София

Биография

Д-р Огнян Шентов е Председател на Центъра за изследване на демокрацията от самото му основаване през 1989 г. Той е и съосновател и Председател на Настоятелството на фондация Приложни изследвания и комуникации, водеща неправителствена организация в областта на информационните технологии и иновациите, създадена през 1991 г.

Д-р Шентов е работил по множество международни проекти, свързани с институционалните реформи в България и други страни в преход. Автор и редактор е на редица публикации по проблемите на прехода към демокрация, на институционалните реформи и новите заплахи пред сигурността. Понастоящем участва в национална инициатива за добро управление и устойчиво развитие на енергийния сектор в България чрез разработване на политики за подобряване управлението на българския зелен сектор и постигане на енергийна ефективност в България.

Д-р Шентов е член на Настоятелството на Новия български университет – София и член на Управителния съвет на Българския съвет за устойчиво развитие. Участва в управителните съвети на множество неправителствени организации и инициативи за публична политика, между които Центъра за икономическо развитие, Центъра за социални практики, Антикорупционната инициатива Коалиция 2000, Държавната обществено-консултативна комисия за превенция на престъпността към Министерския съвет и др.

Специализирал е в Лондонското училище по икономика и политически науки и извършвал научно-изследователска дейност в различни институти за публични политики в САЩ.

Изследователски фокус

Институционални реформи; антикорупция и добро управление; енергийна сигурност; превенция на престъпността и организирана престъпност; правосъдие и вътрешни работи; развитие на гражданското общество; политики и практика в областта на иновациите.

Избрани публикации

 • “Democratic Legitimation in Bulgaria”. - In: Research on Democracy and Society, Frederick D. Weil, editor, Vol.1, Democratization in Eastern and Western Europe, JAI PRESS Inc., 1993
 • Редактор, България и Европейския съюз: институционална инфраструктура, София, 1998, Център за изследване на демокрацията.
 • Редактор, България и структурните фондове на Европейския съюз. София, 1999. Център за изследване на демокрацията,
 • Социални проблеми на присъединяването на България към ЕС. София, 1999. Център за изследване на демокрацията,
 • Редактор, Anti-Corruption In Southeast Europe: First Steps And Policies, Southeast European Legal Development Initiative (SELDI), 2002, (http://www.seldi.net/rcar.htm).
 • Редактор, Партньори в престъпността. София, 2004. Център за изследване на демокрацията.
 • Редактор, Транспорт, контрабанда и организирана престъпност. София, 2004. Център за изследване на демокрацията.
 • Редактор, Корупцията при данъчното облагане. Предизвикателства пред данъчната политика и администрация, София, 2005. Център за изследване на демокрацията.
 • Редактор, Полицейски проверки и използване на етнически профили в България, София, 2006, Център за изследване на демокрацията.
 • Редактор, Корупцията при обществените поръчки: Рискове и противодействие, София, 2007, Център за изследване на демокрацията.
 • Редактор, Организираната престъпност в България: Пазари и тенденции София, 2007, Център за изследване на демокрацията.
 • Редактор, Корупцията в здравеопазването в България София, 2007, Център за изследване на демокрацията.
 • Редактор, Развитие на гражданското общество в България: тенденции и рискове, София, 2010, Център за изследване на демокрацията.
 • Редактор, Пенитенциарната политика и система в Република България , София, 2011, Център за изследване на демокрацията.
 • Редактор, Управлението на зелената енергетика в България на кръстопът , София, 2011, Център за изследване на демокрацията.
 • Редактор, Енергетика и добро управление. Тенденции и политики , София, 2011 , Център за изследване на демокрацията.
 • Редактор, Динамика на конвенционалната престъпност в България 2000 – 2010 г., 2011, Център за изследване на демокрацията.
 • Редактор, Anti-Corruption in Public Procurement. Balancing the Policies. Sofia 2011, Center for the Study of Democracy.
 • Редактор, Динамика на скритата икономика в България по време на криза, 2011, Център за изследване на демокрацията.

 

Езици

английски, руски