Владимир Йорданов

Изпълнителен директор на Центъра за изследване на демокрацията

Пишете на Владимир Йорданов на адрес: vladimir.yordanov(at)online(dot)bg

Образование

Магистър по Автоматизация на производството, Технически университет, София

Биография

Владимир Йорданов е съосновател и изпълнителен директор на Центъра за изследване на демокрацията. Неговите отговорности включват цялостно управление и администрация, и въпроси, свързани с устойчивостта на организацията. Управител е на притежаваната от Центъра консултантска фирма Проект 1 ЕООД, чиято дейност включва управление на недвижимо имущество и участие в проекти, финансирани от ЕС , изискващи регистрация по търговското законодателство. Г-н Йорданов е Заместник-председател на Настоятелството на фондация Приложни изследвания и комуникации, водеща неправителствена организация в областта на информационните технологии и иновациите, създадена през 1991 г.

Г-н Йорданов е ръководил и участвал в различни научно-приложни и практически проекти в сферата на социалната и икономическата реформа, комуникационните технологии, безопасния интернет за деца, автоматиката и приборостроенето, и др. в Българската академия на науките, фондация Отворено общество, радио Витоша, Центъра за изследване на демокрацията и фондация Приложни изследвания и комуникации.

Учил е в Техническия университет в Дрезден и Хердер институт в Лайпциг, Германия. Посещавал е курсове към редица организации, сред които Института по физика към Академията на науките в Москва, Гласът на Америка – Европа, Вашингтон, Залцбургския семинар, Австрия, Института по телекомуникации, Вашингтон, Организацията за международно правно развитие, Рим и др.

Изследователски фокус

Управление на неправителствени организации, проектно финансиране

Езици

немски, руски, английски, испански