Александър Стоянов

Директор по научната дейност, Център за изследване на демокрацията

Пишете на д-р Александър Стоянов на адрес: alexander.stoyanov(at)vitosha-research(dot)com

Д-р Александър Стоянов е директор по научната дейност в Центъра за изследване на демокрацията и управител на Витоша Рисърч. От 1991 г. той работи по различни изследователски проекти в областта на социалното и икономическо поведение, социалната справедливост и институционалната структура на българските неправителствени организации, мониторинг на корупцията и оценка на антикорупционните политики, финансирани от Европейската комисия, ПРООН, Световната банка и Американската агенция за международно развитие. Участвал е в дизайна и ръководството на повече от 200 количествени и качествени международни, национални и регионални проучвания (социални и маркетингови изследвания и изследвания на общественото мнение).

Д-р Александър Стоянов е доцент в катедра „Икономическа социология” в Университета за национално и световно стопанство в София.