ЦИД >> Публикации

 

Публикации

| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | Предишни ]
[ Доклади | Книги | Policy briefs
| Aрхив (включва прекратени бюлетини и други програмни документи) ]
Иновации.бг 2007
Иновации.бг 2007 анализира състоянието на националната иновационна система и прави препоръки за подобряване на иновационния потенциал на българската икономика. Поради важността на финансовите инструменти на ЕС за развитието на иновационния капацитет на България тазгодишният доклад прави преглед на европейската иновационна политика и възможностите, които тя предоставя пред България. още »
 
Трудната промяна в българската анти-корупционна политика и практика
Най-важната промяна на българската анти-корупционна политика в последните месеци беше преминаването от “меки” (изграждане на обществено съзнание) към “твърди” (предотвратяване и санкции) мерки с непосредствен анти-корупционен ефект. Тези мерки се явяват преломен момент в цялостния анти-корупционен процес, чиято цел е да гарантират постигане на по-ниски нива на политическата и административна корупция. още »
 
Полицейски проверки и използване на етнически профили в България
Докладът “Полицейски проверки и използване на етнически профили в България” е резултат от изследване на полицейските проверки, проведено между юни и декември 2005 г. от Центъра за изследване на демокрацията и агенция “Витоша рисърч” с подкрепата на Правната инициатива на Институт “Отворено общество”. Фокус на настоящия анализ са полицейските проверки на лица от ромски произход. още »
 
CSD Brief No 10: Трудната промяна в българската анти-корупционна политика и практика
Най-важната промяна на българската анти-корупционна политика в последните месеци беше преминаването от “меки” (изграждане на обществено съзнание) към “твърди” (предотвратяване и санкции) мерки с непосредствен анти-корупционен ефект. още »
 
CSD Brief No 9: Създаването на Национална служба за борба с корупцията отново на дневен ред
Непосредствено преди присъединяването на България към ЕС все още не са постигнати сериозни резултати в разследването и наказването на случаи на корупция по високите етажи на властта. Поради това идеята за създаване на независима специализирана служба за борба с корупцията отново подлежи на обсъждане. още »
 
Противодействие на измамите с ДДС: Опитът на България
Изследването анализира механизмите на ДДС измамите като акцентира върху злоупотребите с правото на данъчен кредит. На основата на натрупания международен и български опит са разгледани нормативните и административни предпоставки за данъчни измами в нашето законодателство и възможните решения на проблема. още »
 
CSD Brief No 8: Конкурентоспособност на българската икономика 2006
Дни преди доклада на ЕК за готовността на страната ни за членство бе огласена позицията на България в най-реномираната световна класация за конкурентоспособност на икономиките на швейцарската фондация Institute of Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2006. С партньорството на Центъра за изследване на демокрацията страната ни е включена за пръв път в този най-стар годишник на конкурентоспособността, който се публикува от 1989 г. още »
 
Тенденции на престъпността в България 2000 - 2005
С доклада “Тенденции на престъпността в България 2000 – 2005” за втора поредна година Центърът за изследване на демокрацията представя данни за конвенционалната престъпност от алтернативен източник – изследванията на жертвите на престъпност, т.нар. виктимизационни изследвания, и ги съпоставя с данните от полицейската статистика, като същевременно се търси сравнимост с данни от други европейски страни. още »
 
Здравната реформа в България: Опит за диагноза и предписание (само на английски език)
Изследвa се реформата в здравеопазването като отговор на пазарните несъвършенства и предизивикателства на предоставянето на здравни услуги. България предприе половинчат вариант на преход в здравеопазването, преминавайки от система на здравни услуги, предоставяни изцяло от държавата към система на частни доставчици в доболничния сектор и публични доставчици в болничния сектор, като и двата сектора са финансирани основно от задължителните вноски в държавната здравоосигурителната система. още »
 
"The rifle has the devil inside", Gun Culture in South East Europe
Докладът изследва културните вярвания и практики, които влияят върху притежанието и употребата на оръжие в югоизточна Европа, и как тези фактори биха могли да повлияят на контрола върху малките оръжия. още »
 

1 | 2