ЦИД >> Публикации

 

Публикации

| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | Предишни ]
[ Доклади | Книги | Policy briefs
| Aрхив (включва прекратени бюлетини и други програмни документи) ]
Доклад за оценка на корупцията 2002
Противодействието на корупцията в българското общество изисква не само институционални и законови мерки, но и създаването на политическа и икономическа култура, основана на доверие към държавните институции, на прозрачност и откритост в действията на публичната администрация и на стремеж към стабилност и предвидимост на икономическата и социална среда. още »
 
Европейските стандарти и институцията омбудсман в Югоизточна Европа
В изданието е представено обобщение на дискусията от проведената на 6-8 юни 2002 г. в София Международна конференция на тема Европейските стандарти и институцията омбудсман в Югоизточна Европа, организирана съвместно от Центъра за изследване на демокрацията и Фондация "Фридрих Еберт". още »
 
Корупция, контрабанда и институционална реформа
Настоящата разработка обобщава проучванията и дискусиите на експертна група по контрабанда и корупиця в рамките на антикорупционната инициатива Коалиция 2000. още »
 
Съдебната реформа в България: възможности за развитие на модерна система за регистрация
Брошурата включва пълния текст на доклада относно възможностите за създаване на Централен регистър на юридическите лица и Електронен регистърен център в България, подготвен от работната група на Центъра за изследване на демокрацията, както и преглед на опита на Норвегия и други европейски страни и информация за Европейския търговски регистър. още »
 
Граждански защитник и местни граждански посредници: концепция и законопроект
В изданието Граждански защитник и местни граждански посредници: концепция и законопроект са представени концепция и предложение за законопроект за въвеждане на институцията граждански защитник и местни граждански посредници в България. още »
 
В търсене на механизми за по-добър корпоративен контрол
Преходът към пазарна икономика в голяма степен е белязан от проблема за осигуряване на ефективно работеща система от икономически субекти - индустриални предприятия, банки, финасови институции, фирми за услуги и пр. Нещо повече, една от най-интимните причини за краха на централно-плановите икономики бе точно невъзможността им да изградят мрежа от стимули и мотиви за автономна работа и саморазвитие на производствените единици. още »
 
Контрабандните канали в Югоизточна Европа
Монографията анализира и разглежда връзката между конфликтите в бивша Югославия и нарастването на транс-граничната престъпност в региона като цяло. Отделено е и специално внимание на произтичащата от това корупция. още »