ЦИД >> Публикации

 

Публикации

| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | Предишни ]
[ Доклади | Книги | Policy briefs
| Aрхив (включва прекратени бюлетини и други програмни документи) ]
Доклад за оценка на корупцията 2000
Както и досега, при формирането на оценъчните критерии за подготовката на Доклада за оценка на корупцията 2000 бяха взети предвид авторитетни международни анализи и вътрешни индекси за оценка на степента на разпространение и честотата на проявление на различните форми на корупционно поведение. още »
 
Наказателно-правни аспекти в борбата срещу корупцията
Изданието представлява обширно и задълбочено изследване на правните проблеми, които поставят борбата с корупцията, и по-специално на тези в областта на наказателното право. още »
 
Съдебна власт и корупция
Сборникът съдържа аналитични сравнителноправни изследвания, посветени на противодействието на корупцията в съдебната система и нормите на съдебната етика, предназначени за юридическата общност в страната, студентите по право и всички, които се интересуват от проблемите на държавната администрация, правоприлагането и борбата срещу корупцията. още »
 
Противодействие на корупцията в местната власт
Противодействие на корупцията в местната власт е издадена от Асоциация АКСЕС, партньор на Коалиция 2000. Христоматията съдържа разработки на български експерти с ценна информация за законовата рамка на местното сомоуправление, за възможностите на пряко и непряко участие на гражданите, за експериментирани в общините нови форми на граждански контрол и участие в решаването на местните проблеми и в борбата срещу корупцията. още »
 
Медиите срещу корупцията: пречки и рискове за разследващата журналистика
Книгата съдържа и някои документи, които имат връзка с дефиниране условията за упражняване на журналистическата професия, в това число пълния текст на Препоръка № R /2000/ 7 на Съвета на министрите на Съвета на Европа. Книгата е предназначена за журналисти, медийни експерти и политици. още »
 
Корупцията в 100 отговора
"Корупцията в 100 отговора" е първият наръчник, посветен на най-често задаваните въпроси за корупцията и антикорупцията още »
 
Информационните технологии срещу корупцията
Информационни технологии срещу корупцията е заглавие от поредицата антикорупционни христоматии на Коалиция 2000, насочена към основните сфери на промените, извършвани в публичния сектор още »
 
Корупция и контрабанда: мониторинг и превенция
Това е второ, преработено издание със същото заглавие, публикувано от Центъра за изследване на демокрацията, като част от серията "Анализи". То бе разпространено сред участниците в Регионалната координационна среща на Спомагателна маса по въпросите на правото и вътрешните работи към Кръгла маса ІІІ на Пакта за стабилност, която се състоя в София на 3 октомври 2000 г. още »
 
Програма за развитие на съдебната реформа в България
Програмата за развитие на съдебната реформа в България е разработена от водещи български юристи в рамките на Инициативата за развитие на съдебната реформа, която обединява усилията на държавни институции, представители на влиятелни неправителствени организации и експерти за подпомагане и успешно по-нататъшно развитие на съдебната реформа в България. още »
 
Учебно помагало "Антикорупция" 2000
Учебното помагало, публикувано през месец май 2000 г., е предназначено за специализиран курс по Антикорупция в университети и висши училища. още »
 

1 | 2