ЦИД >> Публикации

 

Публикации

| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | Предишни ]
[ Доклади | Книги | Policy briefs
| Aрхив (включва прекратени бюлетини и други програмни документи) ]
Доклад за оценка на корупцията 1999
Доклад за оценка на корупцията - 1999 следва структурата и подхода на Плана за действие, приет от Обществено-политическия форум през ноември 1998 г. още »
 
Международни актове за противодействие на корупцията
Сборникът "Международни актове за противодействие на корупцията", се издава съвместно от Коалиция 2000 и Информационният център на Съвета на Европа в София. Документите, възпроизведени в сборника, съставляват общия фонд от международни актове на световната и европейската общност за борба с корупцията. още »
 
Локални инициативи срещу корупцията
Настоящата брошура представлява опит да бъдат анализирани и обобщени дейностите и резултатите от първата фаза на програмата "Малки проекти" на Коалиция 2000. още »
 
Процесът Коалиция 2000 през 1999 г.
Доклад, представен на Обществено - политическия форум, проведен на 13 декември 1999 г., за основните дейности на Коалиция 2000 през 1999 г. още »
 
Корпоративно управление и контрол в България
Съвсем неотдавна "корпоративното управление и контрол" бяха отвлечено и неразбираемо понятие не само за масата дребни акционери, придобили собственост чрез масовата приватизация, но и за представителите на държавните институции и частния бизнес. Днес важността на проблема, особено за икономика остро нуждаеща се от преструктуриране, се осъзнава на най-високо държавно равнище. още »
 
Локални инициативи в периода 1999 - 2000
Доклад, представен на Обществено - политическия форум, проведен на 13 декември 1999 г., и посветен на публично-частното партньорство на местно ниво. още »
 
Корупцията в парламентарната практика и законодателния процес
Акцентът в сборника е институционалната корупция - една тема, която съвсем доскоро бе маргинална в корупционната проблематика. още »
 
Икономическата цена на корупцията
Целта на това издание е да се очертае, доколкото е възможно, влиянието на корупцията върху икономическото развитие на държавата. Използвани са публикации от различни автори по света, както и анализи и виждания за корупцията, с поглед от България. още »
 
Измерване и наблюдение на корупцията: световната практика и българския опит
Настоящият сборник има за цел да запознае българския читател с някои основни проблеми, свързани с измерването на корупцията, корупционното поведение и нагласите спрямо корупцията и е пряко свързан с едно от основните направления на действие на Коалиция 2000 - Системата за мониторинг на корупцията още »
 
България и структурните фондове на Европейския съюз
Публикацията разглежда необходимите организационни, административни, правни и финансови действия, които следва да бъдат предприети с оглед успешно бъдещо участие в структурните фондове на ЕС. още »
 

1 | 2