ЦИД >> Публикации

 

Публикации

| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | Предишни ]
[ Доклади | Книги | Policy briefs
| Aрхив (включва прекратени бюлетини и други програмни документи) ]
ЧИСТО БЪДЕЩЕ. План за действие срещу корупцията. Мониторинг. Индекси за оценка на корупцията
Планът за действие срещу корупцията бе приет през ноември 1998 г. в София на първия Обществено-политически форум. С този основен документ бе направен опит за синхронизиране приоритетите на демократичната реформа с антикорупционните инициативи. още »
 
След Студената война
Проф. д-р Любен Георгиев предоставя един систематизиран анализ на събитията след края на противоборството между суперсилите САЩ и СССР. още »
 
Конституция Свободи Благоденствие
Какви са предпоставките България да се изгради като развита страна в условията на преход? Бърнард Х. Сийган дава едно възможно решение. още »
 
България и Европейският съюз: институционална инфраструктура
Акцентът в предлагания сборник студии е върху институционалната инфраструктура, която е не само основният инструмент на демократичното развитие, но и на политиката на присъединяване на България към ЕС. още »
 
Суаповите операции и дълговият проблем на България
През последните години дълговият проблем на страната особено се усложни с нарастването на вътрешната задлъжнялост. През 1997 г. плащанията по вътрешния и външния дълг надхвърлят 900 млн.щ.д. Важен индикатор за вътрешната задлъжнялост е размерът на вътрешния дълг на човек от населението. През юни 1997 г. той е 238.25 щ.д. още »
 

 
   
pornload.cc