ЦИД >> Публикации

 

Публикации

| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | Предишни ]
[ Доклади | Книги | Policy briefs
| Aрхив (включва прекратени бюлетини и други програмни документи) ]
Проблеми на общинската приватизация, декември 1993 г.
В широкия смисъл общинската приватизация включва реституция, връщане на земята, продажба на терени и сгради и приватизация на общински предприятия, т.е. трансформирането на собствеността на общините в частна, независимо под каква форма тази общинска собственост функционира икономически. Макар че се извършват по различни закони, тези процеси са взаимосвързани, тъй като се осъществяват на определена територия, управляват се от местните власти и водят до ограничаване на общинската собственост за сметка на частната. още »
 
ПОЛИТИКА И ПРИВАТИЗАЦИЯ, Трансформацията на собствеността в България през призмата на политическите борби, юли 1993
Без съмнение процесът на трансформация на собствеността заема основно място в икономическата реформа. Без той да се извърши България не може да се превърне във функционираща пазарна икономика. Затова приватизацията (съответно реституцията) представлява политически процес. Нейният успешен край гарантира бъдещето и стабилността на демокрацията в страната. още »
 
Общественото мнение за чуждестранните инвестиции, април 1993 г.
В сравнение с другите страни от Централна и Източна Европа -Унгария, Чехия, Словакия и Полша, чуждестранните инвестиции се оказаха сравнително ново явление за българската икономика. Поради това общественото мнение за тях е все още в процес на оформяне. Ролята на изследователите, масмедиите и на самите чуждестранни инвеститори за насърчаване на обществената подкрепа и възприемане на чуждестранните инвестиции е от особено значение. още »
 
За свободата и либерализма: Мил срещу Мил
Може ли личната свобода да бъде абсолютен принцип в отношенията между обществото и индивида? Има ли изобщо такъв единствен, абсолютен принцип? още »
 
Приватизацията и икономическите реформи в България, юни 1993 г.
Сборник с изказванията от Международен семинар, проведен на 3-4 юни 1993 г. и организиран от Центъра за изследване на демокрацията и София център за международно частно предприемачество, Вашингтон. Много фактори съдействат за намаляване на цената на българските приватизиращи се предприятия. Един от най-ефективните в това отношение е създаването на имидж на страната като неблагоприятна за инвестиране. Тази кампания има две негативни последици - съдейства за отблъскването на големите инвеститори от страната и провокира политика в тази област основана на принципа "инвестиции всякакви и на всяка цена". още »
 
Общественото мнение и бизнес-елитът за приватизацията
Един от най-дискутираните напоследък - приватизацията - все повече излиза от сферата на предвижданията и се превръща в реалност. Както показват данните от последното изследване на Центъра за изследване на демокрацията по проблемите на приватизацията, подготовката за нея е напреднала. още »