ЦИД >> Публикации

 

Публикации

| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | Предишни ]
[ Доклади | Книги | Policy briefs
| Aрхив (включва прекратени бюлетини и други програмни документи) ]
Основни механизми и резултати на приватизацията в ЧСФР, октомври, 1992 г.
Чехо-Словакия е една от източноевропейските страни заедно с Полша, Румъния и бившите съветски републики, която заложи на безвъзмездното прехвърляне на акции (другата е Полша) чрез системата на така наречения бонов метод.В доклада се разглеждат особеностите на приватизацията в Чехословакия, което я прави уникален експеримент за бърз преход към пазарна икономика. още »
 
Стремежът към общност – етика на реда и свободата
Тоталитаризмът, според Низбет, невинаги се представя като брутално, ирационално, загадъчно огнище на злото. Той притежава и по-"хуманно", затова и още по-коварно лице. още »
 
Теория на демокрацията (книга 2)
"Надявам се,че този,който разгърне една от частите на "Теория на демокрацията", ще се изкуши да отвори и другата, защото двете книги се допълват относно споровете за демокрацията"(Дж.Сартори) още »
 
Теория на демокрацията (книга 1)
Най- популярната творба на Дж. Сартори, автор на 15 книги и множество статии. "Един великолепен синтез, който силно ще повлияе дискусията за демокрацията през идните години."(Дж.Фишкин) още »
 
Pазмисли върху революцията в Европа
Краят на Студената война настъпи с редица революции в Източна Европа, причините за които останаха неизяснени. още »