ЦИД >> Публикации

 

Публикации

| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | Предишни ]
[ Доклади | Книги | Policy briefs
| Aрхив (включва прекратени бюлетини и други програмни документи) ]
Пропорциите на хаоса в цифри
Анализът на трансформацията на политическата култура, предизборните и следизборни нагласи в началото на 1991 г., публикуван във вестник "Култура" на 7 юни 1991 г., обхваща обобщения от три социологически проучвания, проведени от Центъра за изследване на демокрацията между януари и май 1991 г. още »
 

 
   
pornload.cc