Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
АКТУАЛНО
 
Енергийният сектор в България до 2050 г.

Българското правителство постигна заложената с хоризонт 2020 г. цел 16 % от потребяваната в страната електроенергия да е произведена от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Много по-голямо предизвикателство със значителен ефект върху политиката на страната относно ядрените и топлоелектрическите централи обаче ще бъде увеличаването дела на ВЕИ в производството на електроенергия до равнища, които гарантират над 90 % декарбонизация на сектора в съответствие с дългосрочната политика на ЕС. още »

Предишни статии »


 
 
СЪБИТИЯ
 
Приоритетите на енергийния сектор в България до 2050 г.: стратегически рискове
България и Европа са изправени на енергиен кръстопът. Постигането на революционната цел на Европейския енергиен съюз за намаляване на парниковите емисии с над 90 % в електроенергийния сектор до 2050 г. минава през трансформация на сегашната енергийна система, и неизбежно води до сериозни социо-икономически последици. още »

 
Трансграничната организирана престъпност в контекста на миграционната криза
Миграционната и бежанската криза поставя сериозни предизвикателства пред Европа. Безпрецедентният миграционен натиск предоставя възможности за генериране на сериозни печалби, от които организираните престъпни мрежи се възползват. още »

 
Ефективна превенция на корупцията чрез оценка на риска
В Любляна се състоя форум с участието на над 60 експерти от министерства на правосъдието, антикорупционни органи и неправителствени организации от Югоизточна Европа. Темата на дискусиите бе оценката на корупционния риск и антикорупционния анализ на законодателство в региона. Експертите обсъдиха корупционните схеми и характерните за икономиките в региона корупционни модели. още »

 
Повишаване капацитета на правоохранителните органи в България и Норвегия в контекста на миграционната криза
Обменът на знания и опит между европейските държави, засегнати от трансграничната организирана престъпност, е полезен инструмент за подобряване дейността на правоприлагащите органи, тъй като успешните практики в дадена държава биха могли да са от полза за други страни. още »

 
     ИЗСЛЕДВАНЕ
 

Международната конкурентоспособност на България 2017 г.

                       подробности »

 
     CSD В МЕДИИТЕ
 

Мащабът на проблема е отразен в „Кремълския наръчник“ – съвместна публикация на американския Център за стратегически и международни изследвания и европейския институт за публични политики Център за изследване на демокрацията. В ретроспектива, книгата представлява изключително прозорлив поглед към многобройните полемики, последвали президентските избори в САЩ, които се състояха месец след издаването й. „Наръчникът“ е задълбочено изследване на използваните през последното десетилетие от Русия открити и прикрити тактики за разширяване на икономическото и политическото й влияние в пет страни от Централна и Източна Европа.

Тръмп и Путин ще говорят на фона на по-широките руски пакости, Wall Street Journal, 3 юли 2017 г.

 

 
     ЦИТАТ
 

"Центърът за изследване на демокрацията, който има дългогодишен опит в проучването на корупцията в България, e разработил подробен модел за мониторинг на антикорупционните правителствени политики".

Корупцията в Европейския съюз, Служба на ЕП за парламентарни изследвания, септември 2017 г.

                               още »

 
   ПРОГРАМИ

Международни
партньорства

Консултантски
услуги

Възможност за
работа

CSD POLICY BRIEFS

     ПУБЛИКАЦИИ
   
 
pornload.cc